Stará Bystrica: +421 948 860 939 / Zborov nad Bystricou: +421 949 010 724 info@litvafitness.sk

Ochrana osobných údajov

Poskytovateľ služieb spoločnosť LITVA FITNESS s. r. o. za účelom informovania zákazníkov o ochrane ich osobných údajov pri používaní internetovej stánky litvafitness.sk vydáva tieto podmienky Ochrany osobných údajov.

Všetky osobné údaje evidované na internetovej stránke litvafitness.sk budú uložené, spracované a prípadne odovzdané správcovi webu, ktorým je Michaela Kufelová. Spoločnosť LITVA FITNESS s. r. o. zaručuje, že s vašimi údajmi bude zaobchádzať dôverne v súlade s platnými ustanoveniami právnej ochrany dát. Súhlas s použitím Vašich osobných údajov za účelom reklamy alebo výskumu trhu a mienky môžete kedykoľvek odvolať alebo si vyžiadať informácie o týchto ukladaných údajoch. Toto odvolanie alebo otázky ohľadom ochrany údajov môžete zaslať tiež e-mailom na info@litvafitness.sk.

Spoločnosť LITVA FITNESS s. r. o. zhromažďuje niektoré osobné informácie, ktoré sú špecifikované nižšie, a to pre svoje vlastné potreby alebo potreby nevyhnutné na uskutočnenie obchodných zmlúv vzniknutých pri prevádzkovaní internetových stránok litvafitness.sk alebo záväzkov prevádzkovateľa, ktoré prevzal pri poskytovaní softvéru, poskytovanie následných aktualizačných a inovačných licencií programov, pre rozvoj ponúkaných služieb, zdokonalenie ovládateľnosti obchodu, zjednodušenie procesu nákupu, informovanie atď.

Spoločnosť LITVA FITNESS s. r. o. nezhromažďuje žiadne citlivé osobné údaje vypovedajúce o majetku a majetkových pomeroch, národnostnom, rasovom alebo etnickom pôvode, politických postojoch, členstvo v politických stranách atď. Pri uchovávaní osobných údajov dodržujeme Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Použitie osobných údajov

Spoločnosť LITVA FITNESS s. r. o. zhromažďuje údaje nutné k poskytnutiu služieb zákazníkom, ktorí na internetových stránkach litvafitness.sk prejavili o službu záujem. Jedná sa o nasledovné:

Meno a priezvisko
Telefónne číslo
E-mail

Spoločnosť LITVA FITNESS s. r. o. sa zaväzuje k tomu, že nebude zverené osobné dáta, popísané v predchádzajúcom odseku poskytovať tretej osobe pre komerčnú ponuku nesúvisiacu s internetovými stránkami litvafitness.sk bez súhlasu vlastníkov týchto dát. LITVA FITNESS s. r. o. sa ďalej zaväzuje k tomu, že na prianie zákazníka i bez udania dôvodu, jeho osobné dáta vymaže z databázy.

Pokiaľ dôjde k prevodu vlastníckych práv inej fyzickej alebo právnickej osobe, všetky získané dáta prejdú do užívania novému vlastníkovi alebo nájomcovi za rovnakých podmienok, pričom je nový vlastník viazaný dodržiavaním tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

Prístup k informáciám ukladaným vo Vašom koncovom zariadení (použitie cookies)

Pre sledovanie vašich preferencií pri návšteve našich internetových stránok, ktoré umožňuje neustálu optimalizáciu obsahu podľa vašich individuálnych prianí, používa spoločnosť LITVA FITNESS s. r. o. súbory cookie. Cookies sú malé textové súbory, ktoré webová stránka ukladá na váš pevný disk. Umožňujú identifikáciu Vášho počítača, ale nezisťujú ani neukladajú žiadne Vaše osobné údaje. Cookies Vášmu počítaču nespôsobí žiadne poškodenie a nemôžu obsahovať vírusy. Ukladanie cookies na Vašom počítači môžete kedykoľvek zakázať v nastavení Vášho prehliadača. Funkcia internetovej stránky potom môže byť za určitých okolností obmedzená.

Správa cookies

Väčšina prehliadačov akceptuje cookies automaticky. Používanie cookies môžete zakázať alebo blokovať zmenou nastavenia Vášho prehliadača. Deaktivácia cookies sa vykonáva rôznymi spôsobmi v závislosti na danom prehliadači. Použite funkciu pomocníka vo Vašom prehliadači.

Google Analytics

Naše webové stránky používajú Google Analytics, webovú analytickú službu Google Inc. ( „Google“). Google Analytics používa súbory cookie, ktoré umožňujú analýzu Vášho používania našich webových stránok. Informácie vygenerované súborom cookie o Vašom používaní našich internetových stránok sú spravidla prenesené na server spoločnosti Google v USA a tam uložené. Google bude naším menom využívať tieto informácie pre vyhodnotenie Vášho používania našich webových stránok, pre vytváranie správ o aktivitách na webových stránkach a na poskytovanie služieb súvisiacich s používaním webových stránok a internetu. Vaša IP adresa poskytnutá Vaším prehliadačom v rámci Google Analytics nebude spájaná s inými údajmi spoločnosti Google. Ukladanie súborov cookie môžete zakázať pomocou príslušného softvérového nastavenia Vášho prehliadača (pozri vyššie). Zhromažďovanie a spracovanie dát generovaných súborom cookie o Vašom používaní našich webových stránok (vrátane vašej IP adresy) spoločnosťou Google môžete zabrániť tiež tak, že si pod nižšie uvedeným odkazom stiahnete a do svojho prehliadača nainštalujete patričný plugin: https://tools.google.com / dlpage / gaoptout? hl = en Ďalšie informácie nájdete na https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=cs (všeobecné informácie o Google Analytics a ochrane dát).